Szacowanie ryzyka sercowo-naczyniowego - Hipertensjolog.pl

Szacowanie ryzyka sercowo-naczyniowego

Procentowa ocena na podstawie wywiadu, badania lekarskiego i badań dodatkowych możliwości wystąpienia zachorowania lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych w ciągu 10 lat. Ocena dokonywana jest przy pomocy skali Framingham oraz SCORE, a u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym przy pomocy opracowanego przez ESH/ESC i PTNT algorytmu tabelarycznego, który umożliwia określenie dalszego postępowania zwłaszcza w odniesieniu do zasad wdrażania terapii.

Znając swoje ryzyko możesz zrozumieć skalę problemu zdrowotnego a także możliwość jego redukcji poprzez odpowiednie postępowanie np. zaprzestanie palenia tytoniu.